Interwencja kryzysowa

Jest jedną z form pomocy psychologicznej. Skoncentrowana jest na wskazanym i dookreślonym wcześniej problemie wywołującym kryzys.
Czas w tym rodzaju terapii jest ograniczony, obejmuje od kliku do kilkunastu spotkań. 

Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób które są:

– po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach;

– w kryzysie psychicznym na skutek zaistnienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej;

– po utracie bliskiej osoby;

– po rozwodzie lub w jego trakcie;

– w kryzysie z powodu utraty pracy;

– w trakcie przeżyć związanych z nagłą chorobą własną lub osoby bliskiej;

–  obarczone ciężarem w wyniku przeżytego wypadku.

Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu lub udzielenie wsparcia w konkretnej sytuacji ponadto zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne, oraz pomoc w zredukowaniu lęku.

Spotkanie z terapeutą może być również wstępem do psychoterapii indywidualnej.

Skip to content