Anna Błaszczak+48 506 453 642Celina Małyska+48 536 536 216

Interwencja kryzysowa

Jest jedną z form pomocy psychologicznej. Skoncentrowana jest na wskazanym i dookreślonym wcześniej problemie wywołującym kryzys.
Czas w tym rodzaju terapii jest ograniczony, obejmuje od kliku do kilkunastu spotkań. 

Interwencja kryzysowa skierowana jest do osób które są:

- po urazach, traumach, ciężkich doświadczeniach;

- w kryzysie psychicznym na skutek zaistnienia nagłej, trudnej sytuacji życiowej;

- po utracie bliskiej osoby;

- po rozwodzie lub w jego trakcie;

- w kryzysie z powodu utraty pracy;

- w trakcie przeżyć związanych z nagłą chorobą własną lub osoby bliskiej;

-  obarczone ciężarem w wyniku przeżytego wypadku.

Zadaniem psychoterapeuty jest pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu lub udzielenie wsparcia w konkretnej sytuacji ponadto zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcie emocjonalne, oraz pomoc w zredukowaniu lęku.

Spotkanie z terapeutą może być również wstępem do psychoterapii indywidualnej.

Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny

Czeremchowa 53
20-400 Lublin

facebook icongoogle+ icontwitter icon