Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzieży

Okres dojrzewania, inaczej adolescencji, to najtrudniejszy moment w życiu człowieka. W tym czasie młodzi ludzie często borykają się z różnymi problemami, które są dla nich traumatyczne i bardzo trudne do przeżycia. W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w większości przypadków problemy nie wynikają z winy rodziców ani otoczenia, ale są efektem procesów jakie zachodzą w organizmie nastolatka. Kształtująca się własna tożsamość młodego człowieka, zmiany systemu ideałów i wartości oraz relacji z rodzicami, rówieśnikami i otoczeniem, to wszystko doprowadza do tego, że nastolatek działa często chaotycznie, impulsywnie, co nastręcza mu wielu problemów i konfliktów. Jego działania są często nieuświadomione, a rezultaty tych działań doprowadzają do wewnętrznego rozdarcia. Kiedy powinien podać pomocną dłoń psycholog dziecięcy? W Lublinie zapraszamy na konsultację, szczególnie w przypadkach, gdy u adolescenta widzimy, że:

 • czuje się ciągle nierozumiany przez dorosłych;
 • ma obniżony nastrój (często jest smutny, zagubiony, zamyślony);
 • wycofuje się z życia codziennego, jest apatyczny;
 • zdarza się, że ma myśli samobójcze w wyniku np. utraty sensu życia;
 • nadmiernie przeżywa zawód miłosny;
 • grupa rówieśnicza wywiera na nim zbyt dużą presję i ma na niego zbyt duży wpływ;
 • samookalecza się;
 • spędza ogromną ilość czasu przed komputerem, czy telewizorem;
 • nie potrafi zaakceptować zmian, jakie zachodzą w jego ciele i umyśle;
 • ma zaburzenia związane z odżywianiem;
 • ma lęki szkolne.

Wszystkie te problemy, to wołanie o pomoc młodego człowieka, który nie potrafi poradzić sobie z burzą hormonów i zmianami fizycznymi, jakie mają miejsce w jego organizmie. To właśnie one są jednymi z najczęściej diagnozowanych zaburzeń, z którymi zgłaszają się rodzice dzieci, a także młodzi ludzie prosząc o pomoc psychologa dziecięcego. W Lublinie prowadzimy skuteczną terapię w przyjaznej atmosferze!

Dzieci oraz młodzież narażone są często na skraje emocje, które zmieniają się bardzo dynamicznie niosąc ze sobą złość, strach, a nawet płacz – to normalne. Aby nie potęgować stresu związanego z wizytą i koniecznością opowiedzenia o swoich problemach na pierwsze spotkanie do psychologa dziecięcego w Lublinie przy ul. Hetmańska 1A/3 zapraszamy samych rodziców (bądź rodzic) w celu podania terapeucie przyczyny zgłoszenia i natury problemów z nastolatkiem. Kolejne jedno bądź – w zależności od sytuacji – kilka spotkań odbywają się wspólnie z nastolatkiem. Te spotkania mają na celu wstępne ustalenie przez psychoterapeutę, jakie kłopoty emocjonalne i konflikty wewnętrzne uniemożliwiają młodemu człowiekowi właściwe funkcjonowanie w społeczeństwie (odszukanie źródła problemów). Następnie wspólnie zostaje podjęta decyzja, czy i w jakim zakresie terapia z nastolatkiem będzie prowadzona. Należy tu podkreślić fakt iż w związku z tym iż adolescent jest niepełnoletni taka terapia może się odbyć tylko i wyłącznie za zgodą rodziców.

Prowadzone przez naszego psychologa dziecięcego w Lublinie terapia indywidualna z młodzieżą odbywa się zazwyczaj jeden raz w tygodniu. Sesja trwa 50 minut. Psychoterapeuta poprzez rozmowę pomaga zrozumieć młodemu człowiekowi rolę emocji i stanów, które towarzyszą mu w życiu codziennym. Wspiera go i wspomaga w zrozumieniu siebie i rozwiązaniu jego problemów. Bardzo ważne jest, aby te spotkania były systematyczne, bo dzięki nim pacjent czuje się bezpiecznie i łatwiej otwiera się , aby wspólnie z psychoterapeutą w przyjaznej atmosferze dotrzeć do źródła kłopotów (problemów). Z kolei terapeuta może dostosować odpowiednio formę pomocy pacjentowi.

Podczas wstępnych spotkań z rodzicami (rodzicem) ustalane są zasady terapii prowadzonej przez psychologa dziecięcego. W Lublinie zaufało nam już wielu pacjentów, którym terapia pomogła wrócić do równowagi psychicznej. Istotny jest tu bardzo fakt, że jak w każdej terapii indywidualnej psychoterapeutę obowiązuje oczywiście pełna dyskrecja. Nie dotyczy to jednak zagrożeń życia i zdrowia nastolatka, kiedy w takich sytuacjach psychoterapeuta bezzwłocznie zobowiązany jest poinformować o tym rodziców i ewentualnie odpowiednie służby, czy instytucje – w miarę potrzeb.

Nie bój się poprosić o pomoc – zapraszamy na wizytę do psychologa dziecięcego w Lublinie!

Skip to content