Celina Małyska+48 536 536 216Anna Błaszczak+48 506 453 642

Profesjonalne leczenie nerwic i depresji

Bywa tak, że trudności życia codziennego przerastają nas i nastręczają nam tak wielu sytuacji stresowych, że nie potrafimy sobie z nimi poradzić.

Lęk przed utratą pracy, choroba w rodzinie, problemy w funkcjonowaniu związku partnerskiego, kłopoty z dziećmi, brak pieniędzy, napięta sytuacja w pracy bądź ogromne wymagania pracodawcy – wszystko to powoduje, że zaczynamy u siebie obserwować bóle i kołatanie serca, dolegliwości żołądka, drżenie kończyn, bezsenność, mamy zaburzeń pamięci i koncentracji uwagi, natrętne myśli, nieuzasadniony lęk i niepokój, ogólne przygnębienie.

Jest to moment, w którym warto zastanowić się z czego to wynika i czego to jest objawem. Jeżeli objawy te nie są przyczyną choroby somatycznej to jest to nerwica inaczej zaburzenie lękowe. Wtedy najlepiej skorzystać z psychoterapii bądź zastosować leczenie u lekarza psychiatry. Trzeba jednak pamiętać, że terapia zaburzeń lękowych, czyli nerwica wymaga czasu. Warto z niej skorzystać, gdyż znacznie poprawia ona komfort życia przez co staje się ono piękniejsze.

Dużym problemem XXI wieku jest również depresja. Objawy depresji związane są głównie z obniżeniem nastroju np. zmniejszenie zainteresowań lub brakiem przyjemności z ich wykonywania, długotrwałe zmęczenie, spadek sprawności myślenia, częste nieuzasadnione poczucie winy, obniżenie poczucia własnej wartości, nawracające myśli o śmierci bądź wręcz myśli samobójcze. Objawy bardzo utrudniają komfort życia. Staje się ono za trudne, ciężko się nim cieszyć, a choremu brakuje motywacji do podejmowania jakichkolwiek wyzwań i działania. To zaburzenie psychiczne wymaga wysokiej jakości leczenia terapeutycznego lub farmakologicznego (często te metody powinny się uzupełniać). Nie można się też łudzić, że w wypadku depresji nastąpi samoistna poprawa, a pacjent zapomni o chorobie. Jest to długi okres leczenia podczas którego należy dociec, gdzie leży sedno problemu, a więc przyczyna depresji i nią należy się zająć.

Neutralność psychoterapeuty

Istotną rolę w podejściu psychodynamicznym odgrywa zachowanie terapeuty.

Podczas spotkań nie rozmawia on z pacjentem ow łasnych sprawach, ani nie udziela porad, co sprzyja rozwinięciu się tak zwanego przeniesienia, sytuacji, w której pacjent przenosi na terapeutę własne nieświadome wyobrażenia, uczucia i wzorce myślowe.

W trakcie terapii pacjent postrzega terapeutę w określony sposób (ulega on zmianom na różnych etapach terapii). Z kolei terapeuta odnosi się do słów i działań pacjenta i ustosunkowuje do jego osoby. Konieczne jest, by dokładnie przeanalizował swoje odczucia i reakcje w stosunku do pacjenta, gdy ten wywołuje w nim silne emocje. Ważne jest także, aby terapeuta poddał się superwizji, dzięki czemu łatwiej jest mu zrozumieć relację z pacjentem, nabrać do niej dystansu i wyciągnąć wnioski potrzebne na dalszym etapie terapii.

Lubelski Ośrodek Psychodynamiczny

Czeremchowa 53
20-400 Lublin

facebook icongoogle+ icontwitter icon