Konsultacja psychologiczna

To zwykle dwa lub trzy spotkania nawiązujące relacje z psychoterapeutą. Trwają one 50 min i mają na celu rozpoznanie problemu, z jakim przychodzi pacjent oraz omówienie jaka pomoc będzie najskuteczniejsza i odpowiednia. Polega ona na identyfikacji trudności oraz ustaleniu strategii poradzenia sobie z nimi.
Spotkania te mają często charakter objaśniający i są niezobowiązujące.

Efektem konsultacji z psychoterapeutą może być terapia indywidulana bądź spotkania z innym terapeutą lub inna forma terapii (terapia rodzinna, grupowa, konsultacja psychiatryczna, terapia uzależnień).

Skip to content